مشاور املاک برشنورد ،خرید و فروش ،رهن ،اجاره انواع ملک ،آپارتمان در شمال کشور به مدیریت ابراهیم علیپور

زمین
زمین 200 متری صومعه سرا
قیمت : ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

: پارکینگ : اتاق خواب
زمین 281 متری  کسما / صومعه سرا
قیمت : ۷۰,۲۵۰,۰۰۰ تومان

🔹 سند تک برگ 🔹 بر اصلی خیابان

: پارکینگ : اتاق خواب
زمین 315 متری / روبروی اورژانس صومعه سرا
قیمت : ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

🔹 سند تک برگ 🔹 بر اصلی خیابان

: پارکینگ : اتاق خواب
زمین 2 هزار متری در چوبه / صومعه سرا
قیمت : ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

🔹 داخل طرح هادی 🔹 درخت 2 ساله

: پارکینگ : اتاق خواب
2هزار متر زمین در چوبه / صومعه سرا
قیمت : ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

[ Photo, Code 0348 🏡 #زمین 🔹 2هزار متر 🔹 طرح هادی 🔹 دارای پروانه ساخت مسکونی 🔹 درخت 2 ساله 🔹 2 بر

: پارکینگ : اتاق خواب
زمین  570 متری فشخام / صومعه سرا
قیمت : ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کاربری : مسکونی - بر اصلی آسفالت

: پارکینگ : اتاق خواب
شالیزار 4هزار متری فشخام / صومعه سرا
قیمت : ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

: پارکینگ : اتاق خواب
باغ ویلایی 4 هزار متری
قیمت : ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بر اصلی خیابان

: پارکینگ : اتاق خواب
شالیزار 14 هزار متری خشکنودهان
قیمت : ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بر اصلی آسفالت

: پارکینگ : اتاق خواب
810متر زمین مسکونی در کما
قیمت : ۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

این زمین بر اصلی میباشد 20 متر بر اصلی

: پارکینگ : اتاق خواب
شالیزار 3هکتاری در روستای میانده
قیمت : ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

: پارکینگ : اتاق خواب
زمین 3678 متری شهری
قیمت : ۳۶۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان

دارای سند شهری

: پارکینگ : اتاق خواب
زمین 7هزار متری روستایی + مجوز بوم گردی
قیمت : توافقی

کاربری: مسکونی 3 بر / بر اصلی خیابان ( 110 متر) با موافقت اصولی بوم گردی

: پارکینگ : اتاق خواب
3828 زمین  جاده صومعه سرا - تولم شهر
قیمت : ۶۵۰,۷۶۰,۰۰۰ تومان

بر اصلی خیابان 30 متر بر دارای سند کاربری: سیفی کاری

: پارکینگ : اتاق خواب
500 زمین مسکونی تولم شهر
قیمت : ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دیوارگذاری شده

: پارکینگ : اتاق خواب
زمین 1300 متری روستایی
قیمت : ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

: پارکینگ : اتاق خواب
زمین 2هزار متری روستایی
قیمت : ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

: پارکینگ : اتاق خواب
زمین 200 متری
قیمت : ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دارای نصق کاربری: مسکونی

: پارکینگ : اتاق خواب
زمین 332 متری
قیمت : ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دارای نصق کاربری: مسکونی

: پارکینگ : اتاق خواب
زمین 330 متری
قیمت : ۷۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان

: پارکینگ : اتاق خواب
صفحه ۱ از ۵