مشاور املاک برشنورد ،خرید و فروش ،رهن ،اجاره انواع ملک ،آپارتمان در شمال کشور به مدیریت ابراهیم علیپور

زمین
شالیزار 3هکتاری در روستای میانده
قیمت : ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

: پارکینگ : اتاق خواب
زمین 3678 متری شهری
قیمت : ۳۶۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان

دارای سند شهری

: پارکینگ : اتاق خواب
زمین 7هزار متری روستایی + مجوز بوم گردی
قیمت : توافقی

کاربری: مسکونی 3 بر / بر اصلی خیابان ( 110 متر) با موافقت اصولی بوم گردی

: پارکینگ : اتاق خواب
3828 زمین  جاده صومعه سرا - تولم شهر
قیمت : ۶۵۰,۷۶۰,۰۰۰ تومان

بر اصلی خیابان 30 متر بر دارای سند کاربری: سیفی کاری

: پارکینگ : اتاق خواب
500 زمین مسکونی تولم شهر
قیمت : ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دیوارگذاری شده

: پارکینگ : اتاق خواب
زمین 1300 متری روستایی
قیمت : ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

: پارکینگ : اتاق خواب
زمین 2هزار متری روستایی
قیمت : ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

: پارکینگ : اتاق خواب
زمین 200 متری
قیمت : ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دارای نصق کاربری: مسکونی

: پارکینگ : اتاق خواب
زمین 332 متری
قیمت : ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دارای نصق کاربری: مسکونی

: پارکینگ : اتاق خواب
زمین 330 متری
قیمت : ۷۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان

: پارکینگ : اتاق خواب
زمین 368متری
قیمت : ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

: پارکینگ : اتاق خواب
زمین 5هزار متری
قیمت : ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نصق دارد بر اصلی خیابان

: پارکینگ : اتاق خواب
زمین 13هزار متری روستایی
قیمت : ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دارای سند کاربری: صیفی کاری درخت 5 ساله بر اصلی جاده بین الملل

: پارکینگ : اتاق خواب
زمین 360متری شهری
قیمت : ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

: پارکینگ : اتاق خواب
زمین 7هزار متری روستایی
قیمت : ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کاربری: صیفی کاری به همراه درخت 2 ساله سند در نوبت

: پارکینگ : اتاق خواب
زمین 2هزار متری جاده بین الملل
قیمت : ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

: پارکینگ : اتاق خواب
1700متر زمین جاده فشخام
قیمت : توافقی

: پارکینگ : اتاق خواب
زمین 257 متری شهری
قیمت : ۲۳۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

: پارکینگ : اتاق خواب
زمین 1.5 هکتاری
قیمت : ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

داخل طرح هادی 2هزار متز از این زمین نیز قابلیت مسکونی دارد

: پارکینگ : اتاق خواب
زمین ساحلی  5300متری
قیمت : ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

🔹 5300 متر 👌 120 متر فاصله با دریا #مجوز_گردشگری 🔹 سند 6 دانگ 🔹 کاربری: باغی زراعی 👌 حوزه شهری 🔹 دور دیوارکشی #قیمت_استثنایی

: پارکینگ : اتاق خواب
صفحه ۱ از ۴