زمین
قیمت : ۱۱۵,۰۰۰,۰۲۰ تومان

این زمین قابلیت بهره وری مسکونی را نیز دارد سند تک برگ تمامی امتیازات را نظیر: آب و برق و ... را دارد

: پارکینگ : اتاق خواب
ویلای 700 متری/ 110متر بنا
قیمت : ۲۵۰,۰۰۰,۱۰۰ تومان

2 سال ساخت

: پارکینگ : اتاق خواب
آپارتمان 117متری
قیمت : ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

طبقه اول

: پارکینگ ۲ : اتاق خواب
آپارتمان 70متری
قیمت : ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

: پارکینگ : اتاق خواب
ویلایی  450 متری/ 100 بنا
قیمت : ۳۰۰,۰۰۰,۱۵۰ تومان

: پارکینگ : اتاق خواب
ویلایی195 متری / 85متر بنا
قیمت : ۱۱۰,۰۰۰,۰۸۵ تومان

2 بر

: پارکینگ : اتاق خواب
آپارتمان 58 متری
قیمت : ۱۲۵,۰۰۰,۰۳۴ تومان

طبقه اول

: پارکینگ ۱ : اتاق خواب
زمین مسکونی 2500 متری  روستایی
قیمت : ۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کاربری مسکونی 2 بر و 2 نبش 100 بر اصلی جاده

: پارکینگ : اتاق خواب
ویلای چالوس
قیمت : توافقی

785 متر 150 متر زیربنا دارای سند بازسازی شده 700 میلیون

: پارکینگ ۲ : اتاق خواب
آپارتمان 80متری
قیمت : ۰ تومان

طبقه ی اول

: پارکینگ ۲ : اتاق خواب
آپارتمان 75 متری
قیمت : ۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

طبقه ی سوم دارای 14 میلیون وام

: پارکینگ ۲ : اتاق خواب
زمین تجاری جاده بازارجمعه - صومعه سرا
قیمت : ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دارای سند دور دیوارکشی 10 متر بر برق 3 فاز لوله کشی گاز و دارای تمامی امکانات اعم از: کنتور آب و برق

: پارکینگ : اتاق خواب
زمین 1600 مسکونی روستایی
قیمت : ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

داخل طرح هادی| دور دیوارکشی

: پارکینگ : اتاق خواب
زمین 4 هکتاری
قیمت : ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کاربری: شالیزار مستعد برای اجرای طرح های مختلف

: پارکینگ : اتاق خواب
زمین 17 هکتاری
قیمت : توافقی

کاربری: شالیزار وصیفی کاری مستعد برای اجرای انواع طرح ها

: پارکینگ : اتاق خواب
زمین 3هزار متر روستایی
قیمت : ۴۶۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دور دیوارکشی دارای سند مالکیت کاربری سیفی کاری و شالیزار

: پارکینگ : اتاق خواب
زمین مسکونی 1459 متر روستایی
قیمت : ۱۶۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان

کاربری این ملک مسکونی است بر اصلی خیابان

: پارکینگ : اتاق خواب
زمین 1800 متر روستایی
قیمت : توافقی

این زمین مستعد انجام کارهای مخالف است بر اصلی جاده ی روستای میانده قیمت استثنایی

: پارکینگ : اتاق خواب
زمین 430 متر روستایی
قیمت : ۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

این زمین بسیار مستعد انجام کارهای مختلف در کاربری های گوناگون است سیفی کاری دارای سند مالکیت

: پارکینگ : اتاق خواب
زمین تجاری - مسکونی روستایی
قیمت : ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

: پارکینگ : اتاق خواب
زمین تجاری جاده بازارجمعه - صومعه سرا
قیمت : ۱۷۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان

دارای سند مالکیت 15.5متر بر اصلی مستعد برای اجرای انواع بهره وری ها

: پارکینگ : اتاق خواب
زمین روستایی 4 هکتاری
قیمت : ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شالیزار

: پارکینگ : اتاق خواب
زمین 4هکتاری روستایی
قیمت : ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

این زمین 4 هکتاری است یک قطعه ی دیگر 4 هکتاری نیز در کنار این زمین نیز وجود دارد

: پارکینگ : اتاق خواب
باغ 2 هکتاری
قیمت : ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فاصله ی این زمین با بر اصلی حدود 40 الی 50 متر می باشد دارای درخت 2 و نیم ساله ی صنوبر

: پارکینگ : اتاق خواب
صفحه ۸ از ۹