آپارتمان
قیمت : ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

3 طبقه / 3 واحد طبقه اول برای فروش

: پارکینگ ۲ : اتاق خواب
آپارتمان 80متری
قیمت : ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

طبقه ی اول 40 میلیون وام

: پارکینگ ۲ : اتاق خواب
آپارتمان 70متری
قیمت : ۱۲۵,۱۵۳,۰۰۰ تومان

: پارکینگ ۲ : اتاق خواب
سوِیت 65متری
قیمت : ۱۱۵,۰۰۰,۰۱۵ تومان

: پارکینگ : اتاق خواب
آپارتمان 73متری
قیمت : ۱۶۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان

طبقه سوم

: پارکینگ ۲ : اتاق خواب
آپارتمان 75متری
قیمت : ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

: پارکینگ ۲ : اتاق خواب
آپارتمان 117متری
قیمت : ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

طبقه اول

: پارکینگ ۲ : اتاق خواب
آپارتمان 70متری
قیمت : ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

: پارکینگ : اتاق خواب
آپارتمان 58 متری
قیمت : ۱۲۵,۰۰۰,۰۳۴ تومان

طبقه اول

: پارکینگ ۱ : اتاق خواب
آپارتمان 80متری
قیمت : ۰ تومان

طبقه ی اول

: پارکینگ ۲ : اتاق خواب
آپارتمان 75 متری
قیمت : ۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

طبقه ی سوم دارای 14 میلیون وام

: پارکینگ ۲ : اتاق خواب
آپارتمان 135 متری
قیمت : ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

طراحی فوق العاده این واحد آپارتمانی باعث شده تا از یک ملک خاص باشد کابینت هآی کلاس درب ضدسرقت سقف کناف

: پارکینگ ۳ : اتاق خواب
آپارتمان 90متری
قیمت : توافقی

این ملک از لحاظ کلیه ی امکانات اعم از کابینت و ... فوق العاده می باشد

: پارکینگ ۲ : اتاق خواب
آپارتمان 75متری
قیمت : توافقی

طبقه ی سوم / کابینت هآی کلاس

: پارکینگ ۲ : اتاق خواب
آپارتمان 68متری
قیمت : توافقی

کابینت MDF / طبقه ی اول

: پارکینگ ۲ : اتاق خواب
صفحه ۴ از ۴