سوییت 55متری
قیمت : ۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

5 سال ساخت فول امکانات

: پارکینگ ۱ : اتاق خواب
واحد 70 متری زیباشهر
قیمت : ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

: پارکینگ ۲ : اتاق خواب
واحدهای 83، 88 و 96 متری کوچه بیتا
قیمت : توافقی

🔹 4 طبقه 12 واحد واحدهای 96، 88 و 83 متری 👌 فول امکانات 🔹 نوساز 🔹 انباری و پارکینگ اختصاصی 👌 طراحی فوق العاده

: پارکینگ ۲ : اتاق خواب
آپارتمان 72متری
قیمت : ۱۵۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

طبقه 3

: پارکینگ ۲ : اتاق خواب
آپارتمان 102متری
قیمت : ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

👌 فول امکانات 🔹 نوساز 👌 پارکینگ سرپوشیده اختصاصی 🔹 طبقه سوم

: پارکینگ ۲ : اتاق خواب
آپارتمان 93متری
قیمت : ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

👌 فول امکانات 🔹 بر اصلی

: پارکینگ ۲ : اتاق خواب
آپارتمان 80متری / پیش فروش
قیمت : ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

🔹 واحدهای 80 متری 👌 فول امکانات 💰 متری 3 میلیون 200 تومان

: پارکینگ ۲ : اتاق خواب
پیش فروش واحدهای 58، 63، 70 و 83 متری تولم شهر
قیمت : توافقی

🔹 3 واحد 58متری 🔹 3 واحد 63متری 🔹 3 واحد 70متری 🔹 6 واحد 83متری 💰 متری 3 میلیون تومان

: پارکینگ : اتاق خواب
آپارتمان 98متری
قیمت : ۲۴۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان

🏡 #آپارتمان 🔹 98 متر 🔹 انباری 🔹پارکینگ 🔹 بر اصلی خیابان 💰 250 میلیون تومان

: پارکینگ ۲ : اتاق خواب
زمین  2هزار متر نزدیک ساحل
قیمت : ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

🔹 2000 متر 👌 150 متر فاصله با دریا 🔹 دیوارکشی 2 متری 👌 حوزه شهری 💰 #قیمت_استثنایی

: پارکینگ : اتاق خواب
سوییت 61متری
قیمت : ۱۱۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان

: پارکینگ : اتاق خواب
آپارتمان 98متری
قیمت : ۲۳۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان

طبقه ی سوم فول امکانات 3 سال ساخت

: پارکینگ : اتاق خواب
آپارتمان 80متری
قیمت : ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساختمان 8 واحدی طبقه 3

: پارکینگ ۲ : اتاق خواب
آپارتمان 71متری
قیمت : ۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

طبقه ی دوم ساختمان: 2 طبقه 4 واحد

: پارکینگ ۲ : اتاق خواب
آپارتمان 110متری
قیمت : توافقی

طبقه اول 75 میلیون رهن ساختمان: 2 طبقه 2 واحد

: پارکینگ ۲ : اتاق خواب
آپارتمان 80متری
قیمت : توافقی

- 35 رهن - فول امکانات - طبقه ی 4

: پارکینگ ۲ : اتاق خواب
آپارتمان 82متری
قیمت : توافقی

صاحب این واحد مسکونی حاضر است واحد خود را با یک زمین مسکونی در صومعه سرا و بازاجمعه تعویض کند - 50 میلیون وام دارد - 1 سال ساخت - بر اصلی

: پارکینگ ۲ : اتاق خواب
زمین 650 متر مسکونی روستایی فومن
قیمت : ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کلیه امتیازات نظیر: آب، برق، گاز و تلفن تا سر زمین آمده است

: پارکینگ : اتاق خواب
آپارتمان 85 متری
قیمت : ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

40 میلیون وام دارد نوساز و فول امکانات

: پارکینگ ۲ : اتاق خواب
سوییت 65متری
قیمت : توافقی

25 میلیون رهن +حیاط خلوت

: پارکینگ ۲ : اتاق خواب
صفحه ۲ از ۴